Zprovoznění PHP na Mac OS X

Na Macu je sice už předinstalované PHP, ale špatně se s ním pracuje - např. se do něj těžko přidávají další rozšíření (třeba gettext). Je tedy pohodlnější spravovat vlastní instalaci PHP. Použijeme k tomu balíčkovací systém Homebrew, pomocí kterého se dá instalovat i řada dalších CLI nástrojů.

Pokud s Macem začínáte, doporučuji si pročíst také pár tipů a triků pro Mac OS X.

Homebrew

# instalace Homebrew
ruby <(curl -fsSkL raw.github.com/mxcl/homebrew/go)

# Před pokračováním vyřešte všechny problémy, které vypíše následující příkaz.
# Především bude třeba nainstalovat Xcode z Mac App Store a v něm doinstalovat Command Line Tools.
#
# V souboru /etc/paths také přesunťe/přidejte na první řádku cestu '/usr/local/bin',
# aby dostaly přednost nástroje nainstalované pomocí Homebrew a ne ty již integrované v systému.
brew doctor

Git

Xcode Command Line Tools již Git pro příkazovou řádku obsahují. Pokud ale chcete vždy aktuální verzi, můžete si ho stáhnout z „oficiálního webu“:http://git-scm.org/ anebo použít Homebrew:

brew install git

Pro vygenerování SSH public/private klíče slouží ssh-keygen, který vám položí pár otázek a poté vygeneruje dvojici do adresáře .ssh:

ssh-keygen

Doporučuji také použít můj .gitconfig (inspirovaný tím od Vaška Purcharta se spoustou praktických nastavení a aliasů.

PHP

# Dáme Homebrew vědět o repozitáři s PHP balíčky.
brew tap homebrew/dupes
brew tap josegonzalez/homebrew-php

# A nainstalujeme PHP.
# Poznamenejte si pokyny z výsledku tohoto příkazu, budete je potřebovat při integraci PHP do Apache!
brew install php54 --with-pgsql --with-intl --with-imap

# Rozšíření lze instalovat také pomocí Homebrew. Seznam dostupných si vypíšete takto:
brew search php54

php.ini se nachází v /usr/local/etc/php/5.4/php.ini.

PEAR

PEAR je vždy potřeba volat se sudo, jinak nebude fungovat.

# Pokud následující příkaz nevypíše '/usr/local/bin/pear',
# neupravili jste soubor /etc/paths podle návodu ze sekce o instalaci Homebrew!
which pear

# Instalace PHPUnitu
sudo pear channel-discover pear.phpunit.de
sudo pear channel-discover pear.symfony-project.com
sudo pear channel-discover components.ez.no
sudo pear install phpunit/PHPUnit

Aby nástroje nainstalované přes PEAR fungovaly, je potřeba přidat do /etc/paths cestu /usr/local/Cellar/php53/5.3.16/bin (upravte podle vaší verze PHP).

Nově otevřená okna Terminálu teď již dokážou nástroje instalované přes PEAR najít:

phpunit --version

Apache

V systému je již integrovaný Apache, který netrpí problémy integrovaného PHP, můžeme ho tedy pro naše účely využít.

Jeho konfigurační soubor se nachází v /etc/apache2/httpd.conf.

Potřebujeme do něj doplnit načtení PHP modulu. K ostatním LoadModule příkazům tedy přidáme (správnou cestu vám vypsal příkaz brew install php53 na začátku návodu):

LoadModule php5_module /usr/local/Cellar/php53/5.3.16/libexec/apache2/libphp5.so

Dále je potřeba zvolit si pohodlnější DocumentRoot. Já projekty umisťuji do /Users/www.

V httpd.conf nalezněte řádku DocumentRoot "/Library/WebServer/Documents" a nahraďte ji:

DocumentRoot "/Users/www"

Dále nalezněte sekci <Directory "/Library/WebServer/Documents"> a cestu opět přepište na /Users/www.

V té samé sekci ještě zaměňte AllowOverride None (aby fungoval .htaccess) za AllowOverride All.

Restartujte server:

sudo apachectl restart

Selenium

# Instalace wgetu, pomocí kterého stáhneme binárku Selenium serveru
brew install wget

Zkopírujte si URL na stažené souboru selenium-server-standalone-*.jar z tohoto seznamu a použijte ji v příkazu wget:

sudo mkdir /usr/lib/selenium/
sudo wget http://selenium.googlecode.com/files/selenium-server-standalone-2.25.0.jar /usr/lib/selenium/
sudo mkdir -p /var/log/selenium/
sudo chmod a+w /var/log/selenium/

Uložte následující soubor do:

~/Library/LaunchAgents/org.nhabit.Selenium.plist

A samozřejmě nahraďte správnou cestu k vaší verzi Selenium serveru:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<plist version="1.0">
  <dict>
    <key>Label</key>
    <string>org.nhabit.Selenium</string>
    <key>OnDemand</key>
    <true/>
    <key>ProgramArguments</key>
    <array>
      <string>/usr/bin/java</string>
      <string>-jar</string>
      <string>/usr/lib/selenium/selenium-server-standalone-2.25.0.jar</string>
      <string>-port</string>
      <string>4443</string>
    </array>
    <key>ServiceDescription</key>
    <string>Selenium Server</string>
    <key>StandardErrorPath</key>
    <string>/var/log/selenium/selenium-error.log</string>
    <key>StandardOutPath</key>
    <string>/var/log/selenium/selenium-output.log</string>
  </dict>
</plist>

A v terminálu spusťte službu:

launchctl load ~/Library/LaunchAgents/org.nhabit.Selenium.plist
launchctl start org.nhabit.Selenium