Tři pilíře statické analýzy v PHP

Poslední dobou jsem posedlý statickou analýzou. Možnost objevovat chyby v kódu bez vynaložení úsilí je lákavá a skutečně funguje. Na blogu PHPStanu, jaké jsou dnes možnosti ohledně statické analýzy v PHP a jaké nástroje může každý začít hned využívat. Zmínil jsem samozřejmě i PHPStan.