Nette guru

Od červnového redesignu jsem tu na webu neměl žádnou stránku, která by suplovala moje CV - tedy přehled toho, co umím a co dělám. Nevěděl jsem, jak ji uchopit, aby byla stručná a jasná.

Minulý víkend mi s tím nepřímo pomohl Jirka Knesl na své přednášce o souboji frameworků, na které mě zmínil jako jednoho z prvních Nette guruů. V tu chvíli mě to trklo - proč se nespojit s tím, co mi jde nejlépe?

Vytvořil jsem landing page, která co nejstručněji shrnuje, co mám za sebou a co z toho můžou mít ti, kdo na ni narazí.

Běžná odrážková CV jsou totiž hrozná nuda.