Your Code May Be Elegant...

…but mine fucking works.

Kdy zvolit rychlé, ale zpackané řešení a kdy čisté a elegantní, ale dražší? Objektivní zhodnocení obou stran barikády.

Spoiler alert: vždy záleží na okolnostech, podmínkách a návratnosti investice. Na přetřes přijde i technologický dluh.