Výzkum, vývoj, výroba

Jirka Knesl rozděluje vývoj software na tři druhy:

Když bádáte, zkoušíte něco nového, něco, co na světě dosud není, výsledkem může být patent, nový objev, technologie. Když vyvíjíte, děláte pro zákazníka něco nového, ale obvykle používáte postupy, které jste už dříve znali. Přestože neohýbáte hotové řešení, musí něco vzniknout. A když vyrábíte, je od začátku do konce jasné, jaké kroky uděláte, činnost je předvidatelná a naprosto jasná, typicky se může jednat třeba o tvorbu jednoduchého webíku, ke kterému máte design i obsahy a víte, že máte nasadit Wordpress s pluginy X, Y, Z.