Statická analýza v PHP

Slidy z mé přednášky na Čtvrtkonu v Českých Budějovicích.

Pokud jste někdy programovali ve staticky typovaných jazycích jako je C# nebo Java, určitě vám v PHP schází hledání chyb napříč zdrojovými kódy celé aplikace. Staticky typované jazyky ví přesný typ každé proměnné a dokážou tak nacházet zjevné chyby jako zmínky o neexistujících třídách, volání metod s nesprávnými počty a typy parametrů, přístup k nedefinovaným atributům apod. Takový kód vám vůbec nedovolí zkompilovat.