Proč Valve? Aneb na co potřebujeme korporace?

A Valve ještě jednou. V nejnovějším extrémně dlouhém blogpostu (rozděleném do kapitol!) rozebírají význam firem a korporací z historického a aktuálního hlediska a nabízejí pohledy několika významných myslitelů na tuto problematiku.

Valve je známé svou plochou strukturou bez manažerů a s organicky se seskupujícími a měnícími se týmy. Svými úspěchy dokazují, že jejich systém je extrémně efektivní i při současných 400 zaměstnancích.

The current system of corporate governance is bunk. Capitalist corporations are on the way to certain extinction. Replete with hierarchies that are exceedingly wasteful of human talent and energies, intertwined with toxic finance, co-dependent with political structures that are losing democratic legitimacy fast, a form of post-capitalist, decentralised corporation will, sooner or later, emerge. The eradication of distribution and marginal costs, the capacity of producers to have direct access to billions of customers instantaneously, the advances of open source communities and mentalities, all these fascinating developments are bound to turn the autocratic Soviet-like megaliths of today into curiosities that students of political economy, business studies et al will marvel at in the future, just like school children marvel at dinosaur skeletons at the Natural History museum.