Čím se živíte?

Připravte si odpověď na tuto otázku pro případ, že se vás na ni někdo zeptá.

Federico Viticci je jedna z nejvýraznějších osobností Apple komunity. V článku se rozepsal o své zkušenosti s rakovinou a co odpověděl, když se ho lékaři takto ptali.

You’re going to have to answer questions about your name, address, habits, and, yes, what you do for a living, while your parents whisper the answers with you. But since I was diagnosed with cancer 12 months ago, every time a doctor arrived at “What do you do for a living?” my parents remained silent, turning to look at me. He’s got to answer this one.